Quick Instep

Quick Instep

W szkieletowej części szkieletu znajduje się bardziej miękki materiał, który ułatwia pchanie i wyciąganie butów narciarskich nawet w niskich temperaturach.