Quick Instep MAX

Quick Instep MAX

Na pierwszych dwóch klamrach (grzebieniu) znajdują się zawiasy. Te innowacje ułatwiają nawet w niskich temperaturach i ciągnięciu. Przed szkieletem zintegrowana jest zewnętrzna ochrona przed wilgocią.